çift terapisi

Her çift ilişkileri süresince problem yaşar. Problemsiz bir ilişki yoktur, problemlerini çözemeyen çiftler vardır. İlişkinizde problem yaşıyor ve artık kronikleştiğini fark ediyorsanız, kendi kaynaklarınızla üstesinden gelemiyorsanız o zaman bir çift terapistine gitmeyi düşünebilirsiniz*

Kapsamlı Değerlendirme: Değerlendirme Çift Terapisinde en önemli aşamadır. Sağlıklı bir değerlendirme hem problemi deşifre eder, hem boyutu ve kapsamı ile ilgili bilgi verir hem de çözümle ilgili ipuçları içerir. Değerlendirme ilk seans için çift olarak yapılır, takip eden iki seansta ise bireysel olarak gerçekleşir. Bireysel seanslarda alınan bilgiler diğer partner ile paylaşılmaz, gizlilik çerçevesi içerisinde değerlendirilir.

Çift Terapisinde birincil amaç çiftin diyaloglarını daha iyi hale getirmektir. Dil değiştiğinde, kullanılan sözcükler değiştiğinde etki de değişir. Herkes iletişim kurar, herkes her an iletişim halindedir ama doğru zamanda,

doğru yerde

doğru şekilde iletişim kurmak

öğrenilebilen bir beceridir.

Duyguların ele alınması. Çift terapisinde, çiftlerin hem kendileriyle ilgili, hem partnerleri ile ilgili hem de ilişkileriyle ilgili olumsuz duyguları ele alınır. İşlevsiz duyguların kökenleri araştırılarak ortaya çıkma nedenleri saptanmış olur. Duyguyla ilgili ikinci aşama pozitif duyguların kazandırılmasıdır. İnsan beyni bir savunma aracı olarak olumsuzu olumluya göre daha çok plana çıkarır. Bu nedenle çift terapisinde hem gizil olumlu duyguları ortaya çıkarmak, hem de güçlendirmek amacıyla çeşitli müdahale teknikleri uygulanır.

Düşüncelerin ele alınması. Çift terapisinde çiftlerin tıpkı duygular gibi kendileri, partnerleri ve yaşanılan ilişkiyle ilgili düşünceleri de ele alınır. Bireyin yaşadığı ilişkiyi nasıl kodladığı, ne düşündüğü, bu düşüncelerin hangisinin işlevsel ve sağlıklı olduğunu belirlemek önemlidir.  Bilişsel Davranışçı Teknikler ve Şema Terapi Teknikleri ile çarpıtılmış düşünceler, inançlar değiştiğinde bakış açısı değişime uğrar. Böylelikle anlamlandırma süreci ve beklentiler ilişkiyi zedeleyen bir unsur olmaktan çıkar ve bireyin daha sağlıklı ilişkiler geliştirmesine olanak sağlar.

Kapsamlı Değerlendirme: Değerlendirme Çift Terapisinde en önemli aşamadır. Sağlıklı bir değerlendirme hem problemi deşifre eder, hem boyutu ve kapsamı ile ilgili bilgi verir hem de çözümle ilgili ipuçları içerir. Değerlendirme ilk seans için çift olarak yapılır, takip eden iki seansta ise bireysel olarak gerçekleşir. Bireysel seanslarda alınan bilgiler diğer partner ile paylaşılmaz, gizlilik çerçevesi içerisinde değerlendirilir.

Çift Terapisinde birincil amaç çiftin diyaloglarını daha iyi hale getirmektir. Dil değiştiğinde, kullanılan sözcükler değiştiğinde etki de değişir. Herkes iletişim kurar, herkes her an iletişim halindedir ama doğru zamanda,

doğru yerde

doğru şekilde iletişim kurmak

öğrenilebilen bir beceridir.

Duyguların ele alınması. Çift terapisinde, çiftlerin hem kendileriyle ilgili, hem partnerleri ile ilgili hem de ilişkileriyle ilgili olumsuz duyguları ele alınır. İşlevsiz duyguların kökenleri araştırılarak ortaya çıkma nedenleri saptanmış olur. Duyguyla ilgili ikinci aşama pozitif duyguların kazandırılmasıdır. İnsan beyni bir savunma aracı olarak olumsuzu olumluya göre daha çok plana çıkarır. Bu nedenle çift terapisinde hem gizil olumlu duyguları ortaya çıkarmak, hem de güçlendirmek amacıyla çeşitli müdahale teknikleri uygulanır.

Düşüncelerin ele alınması. Çift terapisinde çiftlerin tıpkı duygular gibi kendileri, partnerleri ve yaşanılan ilişkiyle ilgili düşünceleri de ele alınır. Bireyin yaşadığı ilişkiyi nasıl kodladığı, ne düşündüğü, bu düşüncelerin hangisinin işlevsel ve sağlıklı olduğunu belirlemek önemlidir.  Bilişsel Davranışçı Teknikler ve Şema Terapi Teknikleri ile çarpıtılmış düşünceler, inançlar değiştiğinde bakış açısı değişime uğrar. Böylelikle anlamlandırma süreci ve beklentiler ilişkiyi zedeleyen bir unsur olmaktan çıkar ve bireyin daha sağlıklı ilişkiler geliştirmesine olanak sağlar.

Bağlanma Örüntülerinin Belirlenmesi: Çift Terapisine katılan çiftlerin bağlanma stilleri de belirlenir. Bağlanma Stili bir bireyin ilişki geliştirirken nasıl bir model takip ettiğini gösteren kuramsal bir yaklaşımdır. Çift terapisine katılan bireyin bağlanma stilinin belirlenmesi nasıl bir ilişki örüntüsü geliştirdiğini ve bu ilişki örüntüsünün terapiye nasıl etki edeceğini ortaya çıkarılmasını sağlar.

Davranışların ele alınması. Çift terapisinde değişimin açık şekilde fark edildiği, en çok odaklanılan alan davranış boyutudur. Davranış boyutunda çiftin ilişki içerisindeki davranış örüntüleri analiz edilir. Mevcut olumsuz davranışların saptanmasıyla başlayan süreç, olumsuz davranışın nedeni, kapsamı ve kökeninin araştırılmasıyla devam eder. Çiftlere çeşitli davranışsal egzersizler verilerek zaman içerisinde davranış değişikliğinin kendilerini ve ilişkilerini nasıl etkilediğine dair gözlem yapmaları da istenir.

Bir Çift Terapisinin ortalama süresi nedir? Ortalama bir Çift Terapisi 10 ile 20 seanslık bir çalışma gerektirir. Seanslar haftalık olarak takvimlendirilir ve 50 dakikalık bir çalışmayı kapsar. Seans sayısını belirleyen en önemli etken çiftin yaşadıkları sorunun kapsamı ve beklentileridir.

Terapistin Rolü:  Çift Terapisinde terapist çiftlerin kendilerini, partnerlerini, yaşadıkları ilişkiyi, ihtiyaçlarını fark etmelerine, kendi kaynaklarını keşfetmelerinde yardımcı olur.

Hangi Yöntemler Kullanılır: Çift terapisi ile ilgili bir çok kuram ve yaklaşım vardır. Her terapist tedavide farklı yöntem ve stiller takip eder. Ben Çift Terapisinde Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi tekniklerini kullanmakla birlikte neredeyse tüm çalışmalarını Çift Terapisi üzerine gerçekleştirmiş The Gottman İnstitute- John ve Julie Gottman tarafından verilen eğitim çerçevesinde yapılandırmaktayım.

*Burada verilen bilgiler sadece kendi uyguladığım yöntemle ilgili bilgi vermek amacıyla paylaşılmıştır. Her terapist kendi eğitim düzeyi ve yaklaşımına uygun olarak tedavi planı oluşturur.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.