Bireysel Terapi

Bireysel Terapi

Uzun süre boyunca devam eden çökkün, umutsuz, çaresiz hissetme halidir depresyon. Bu ruh hali kişinin tüm yaşamını etkiler. Yalnız kalma isteği, hiçbir şeyden zevk alamama, iştahsızlık (veya kendini yemeğe verme), yorgunluk, sık sık ağlama, çok az ya da çok fazla uyuma, dikkat eksikliği, yerinden kalkmak istememe, kararsızlık, suçluluk hissi, intihar düşüncesi gibi geçici olmayan, uzun süren belirtileri vardır. (Devamı)

Kaygı, tehlike tarafından harekete geçirilen biyolojik uyarı sistemidir. Belli durumlarda kaygılanmak doğal bir tepkidir. Hatta bazı zorluklarla ya da tehlikelerle karşılaştığımızda kaygılanmamak bir terslik olduğunun göstergesi olabilir. Örneğin, üniversite sınavına girecek olan bir öğrenci, ya da yakını ameliyatta olan bir kişi hiç kaygılanmıyorsa bu durum kaygı mekanizmasının sağlıklı işlemediğini gösterir. Hepimizi kaygılandıran yaşam olayları, değişimler ve krizler vardır. (Devamı…)

Öfke, bireyin bir engellenme durumuyla karşı karşıya kalması, herhangi bir saldırıya maruz kalması, incinmesi, yoksun bırakılması ya da tehdit algılaması gibi durumlarda hissettiği bir duygu; herkesin zaman zaman yaşadığı olumsuz olaylara karşı verdiği son derece doğal bir tepkidir (Devamı…)

Kişinin kendi beden algısı ve beden ağırlığı ile aşırı uğraşması sonucunda, sağlıklı beden algısını kısıtlayan, sarsan değişikliklerin ortaya çıkmasıdır. Bu hastalıklar psikolojiktir, bedensel belirtiler ön planda gibi görünse de aslında ciddi ruhsal sorunlarla birlikte görülürler. (Devamı)

“Temiz, tertipli ve düzenli olmanın; güvenlik amacı ile kapıları, pencereleri kontrol etmenin ne zararı var, bunlar hastalık mı sayılmalı?” diye düşünebilirsiniz. Elbette bu davranışları günlük yaşamımızda yapıyoruz ve hastalık olarak sayılmamalıdır. Ancak tıbbi açıdan bu şekildeki düşünce ve davranışların hastalık sayılabilmesi için… (Devamı)

Stres, biyolojik ve psikolojik dengenin bozulduğuna ve yeni durumlarda uyum yapılarak yeniden dengeye dönülmesi gerektiğine yönelik bir işarettir. Stresin kısa dönemdeki etkilerinden bazıları, kişinin kalp hızının artması, kan basıncının fırlaması, sinirlerinin bozulması, tahammülsüzleşmesi ve bazen verimliliğin düşmesine neden olan sinirlilik ve kaygıdır (Devamı)

RANDEVU OLUŞTUR